Меню Рубрики

Серотонин ж?не негізінен серотониндік ?рдіске ?сер ететін заттар

Серотониннің фармакологиялық ықпалдарының негізгі арақатынастық орналасуы 5-НТ2 –рецепторларын қоздырумен жүреді. Серотониннің физиологиялық рөлі жеткілікті дәрежеде зерттелмеген. ОЖЖ ол медиатор рөлін атқарады. Серотонин биосинтезіне әсер етуі, оның метаболизміне және рецепторлармен әрекеттесуі бір қатар психотропты препараттардың әсер ету механизмімен байланысты. Депрессия патогенезінде және депрессияға қарсы дәрілердің әсер ету механизмінде үлкен рөл серотонинге келеді. Жүректің айнуы мен құсудың дамуы құсу орталығында орналасқан серотонинді 5-НТ3-рецепторларды ынталандырумен байланысты болуы мүмкін. Серотониннің шеткі әсері жатырдың, ішектің, бронхтың және басқа тегіс салалы бұлшықет мұшелерінің жиырылуымен, қан тамырларының тарылуымен сипатталады. Ол қабынудың бір медиаторына жатады: айқын ісінумен жүретін жергілікті қолданғанда көрінеді (тері астына, тері ішілік). Қан кету уақытын қысқартады, шеткі қанда тромбоциттердің санын жоғарылатады, тромбоциттердің агрегациясын жоғарлатады. Тромбоциттердің агрегаиясы кезінде олардан серотонин босап шығады. Серотонин және оның кейбір туындылары дәрілік заттар ретінде өз қолдануларын тапқан (Серотонинергиялық дәрілер 6.2. Тарауды қара).

Норадреналин(Норэпинефрин) шеткері және орталық жүйке жүйелерінің медиаторы болып саналады, пресинаптикалық жүйке ұштарының жүйке импульс үрдістерінде бөлінеді. Норадреналиннің әсері α1 және α2–адренобелсендіргіш ықпал есебінде байқалады, әлсіз түрде β1-адренорецепторларды қоздырады, ал β2-адренорецепторларына еш әсерін тигізбейді деуге болады. α-адреномиметикалық әсердің басым болуы тамырлардың тарылуына, тамырлардың жалпы шеткерілік қарсы тұру әсерінің жоғарылауы мен жүйелік артерииалдық қысымның жоғарылауына әкеліп соғады. Жүрекке ынталандыру әсері әлсіз білінуіне қарай артериалдық қысым жоғарылауына жауап қатуы түрінде вагус қозуымен байланысты өтетін компенсаторлық механизмдер басым болады, бұл ақыр соңында жүрек жиырылуларының жиілігін төмендетеді, брадикардия дамуына әкеліп соғады. Десе де, жүрекке оңтайлы инотроптық әсері сақталады.

Ацетилхолинбиогенді аминдерге жатады және химиялық құрылысы бойынша төрттік аммоний қосылыс болып саналады; ағзада ацетилхолинэстераза мен сарысулық холинэстераза әсерінен жеңіл түрде ыдырап, холин мен сірке қышқылын түзейді. Ол орталық және шеткері жүйке жүйелерінің м- және н-холинергиялық синапстарының жүйкелік қоздыру медиаторы болып табылады, үлкен шоғырларда синапстар маңында тұрақты деполяризация тудырып, қозу берілуін тежейді. Мидың түрлі бөліктеріндегі жүйкелік қозулардың берілуіне ат салысады: аз шоғырымда синаптикалық берілісті жеңілдетеді, үлкен шоғырымда керісінше оларды тежейді.

Пурин деп аннелирленген пиримидиндік және имидазолдық сақиналардан құралатын, гетероциклдік жүйені атаймыз. Пурин туындыларының мәні оларға пиримидиндік азот негіздері – урацил, тимин мен цитозинге де тән фрагменттердің нуклеин қышқылдары құрамына енуінде. Мұнымен қоса, пуриннің кейбір туындылары алкалоидтар. Пуриндердің физиологиялық белсенділігінің жүзеге асырылуы нейроналдық және эффекторлық постсинаптикалық мембраналардың жасушаларында орналасқан рецепторлармен жанама түрде өткізіледі. Бұл рецепторлар пуриндік немесе аденозиндік деген атауға ие болған. Олардың жіктелуі аденозин мен оның үйлестеріне деген түрлі сезімталдығымен ерекшеленеді. Аденозин мен оның туындылары пурин рецепторларына қатысты агонисттер, ал метилксантиндер (кофеин т.б.) — антагонистер болып табылады.

Аталған рецепторлардың А1 және А2 сынды екі типі бар екендігі анықталған. A1-рецепторы аденилатциклазаны баяулатады, сонымен қатар, оны рецепторлар типіне байланысты белсендіреді немесе баяуатады. Қазіргі кезеңде парасимпатикалық жүйке жүйесінің синапстарының құрылысы толығымен зерттелінбеген. Парасимпатикалық жүйке жүйесінің айтарлықтай зерттелінген нейромедиаторлары АТФ пен аденозин, олар «пуринергиялық нейромедиаторлар» деген ортақ атаумен біріктірілген, және тиісінше, өздері беруші болып табылатын синапстарда олар пуринергиялық делінеді. Мұнымен қатар, пуринергиялық рецепторлар шеткері ғана емес орталық жүйке жүйесінде де болатынын баса айтқан жөн.

γ-Аминомай қышқылы(ГАМҚ) биогенді заттарға жатады. ОЖЖ болады және мидағы нейромедиаторлық және метаболикалық үдерістерге қатысады. ГАМҚ рецепторларының лигандалары психика мен орталық жүйке жүйесі бұзылуларының әртүрлерін емдеуге арналған болашағы бар заттар ретінде қарастырылады, мұндай аурулар қатарына Паркинсон және Альцгеймер аурулары, ұйқы бұзылулары (ұйқысыздық, нарколепсия), қояншық аурулары жатады. ГАМҚ орталық тежелу үдерістеріне қатысатын негізгі нейромедиаторлар болып табылады. ГАМҚ әсерінен мидың энергетикалық үдерістері белсендіріледі, ұлпалардың тыныс алу белсенділігі жоғарылайды, мидың глюкозаны өтелдеуі жақсарады, қанмен қамтылуы артады.

ОЖЖ-не ГАМҚ әсері оның телімді ГАМКергиялық рецепторлармен өзара байланысуы арқылы жүзеге асырылады, оларды соңғы жылдары ГАМҚ-А- және ГАМК-Б-рецепторлары мен басқаларына бөледі. Бірқатар орталық нейротроптық заттардың (ұйықтататын, тырысуға қарсы, тырыстыратын т.б.) әсер ету механизмінде олардың ГАМҚ-рецепторларымен агонистік және/немесе антагонистік өзара байланысы маңызды рөл атқарады. ГАМКергиялық және бензодиазепиндік рецепторлар арасындағы тығыз байланыс анықталған. Бензодиазепиндер ГАМҚ әсерін күшейтеді.

Пептидтер(грекше πεπτο — қоректік) – молекулалары пептидтік (амидтік) қосылыстармен тізбек түрінде байланысқан α-аминқышқылдарының қалдықтарынан құралады. Бұл ондаған, жүздеген немесе мыңдаған мономерлік тізбектер – амин қышқылдарынан тұратын табиғи немесе синтетикалық қосылыстар. Полипептидтер аздаған ғана амин қышқылдарынан (10-50 көп емес) құралатын олигопептидтер мен қарапайым пептидтерге (10 дейін) қарағанда жүздеген амин қышқылдарынан тұрады. Көбіне 10-20 амин қышқылдық қалдықтардан кем мөлшердегі пептидтерді, олигопептидтер, ал аминқышқылдық тізбектер саны көп заттарды — полипептидтер деп атайды. Опиоидтық пептидтер — опиаттармен (морфин, кодеин т.б.) опиоидты ағзаның рецепторларымен байланыса алатын қасиетімен ұқсас табиғи және синтетикалық пептидтер тобы. Эндогендік морфин тәріздес заттар алғаш рет 1975 жылы көгершіндердің, теңіз шошқаларының, егеуқұйрықтардың, қояндардың, тышқандардың тұтас миы мен гипофизінен бөлініп алынған, ал 1976 жылы мұндай олигопептидтердің фракциялары адамның жұлын сұйықтығы мен қанында анықталған.

Бұл олигопептидтердің әр түрлері эндорфиндер мен энкефалиндер атауына ие болды. Опиоидтық рецепторлардың лигандалары көптеген шеткері мүшелерде, ұлпаларда және биологиялық сұйықтықтарда да анықталған. Опиоидтердің гипоталамус пен гипофизде, қанның сары суында, жұлын сұйықтығында, асқазан-ішек торабында, өкпеде, репродуктивтік жүйе мүшелерінде, иммунокомпетентті ұлпаларда тіптен теріде болуы көрсетілінген. Эндорфиндермен қатар экзорфиндер немесе ас қорытылуы кезінде айқындалатын параопиоидтар — опиоидтік пептидтер деп аталатын заттар да анықталған.

Қазіргі уақытта опиоидтік рецепторлар мен олардың эндогендік лигандалары сүт қоректілердің, сонымен қатар, қарапайымдыларға дейінгі төменгі жіктемедегі жануарлардың барлық дерлік мүшелері мен ұлпаларында анықталған. Қазіргі уақытта энкефалиндердің (метионин-энкефалин мен лейцин-энкефалин) негізгі көздері ағзада басым түрде бүйрек үсті бездерінде шоғырланатын проэнкефалин А болатыны анықталған.

Көптеген физиологиялық белсенді заттар нейромодуляторлық ықпал (аденозин, АТФ т.б.) рөлінде синаптикалық берілу механизмі түрінде медиатор синтезіне (левадоп), сонымен қатар, тиісті рецепторларды ынталандыру (наркотикалық анальгетиктер, бензодиазепиндер) және басқа үдерістерге қатысуы мүмкін.

Орталық жүйке жүйесіне әсер ететін дәрілік заттарды шартты түрде келесі топтарға бөлуге болады:

1) Жалпы медиаторлық әсердегі заттар (дофаминдік, серотониндік және пуринергиялық рецепторлар);

2) Наркозға арналған заттар мен этил спирті (жалпы әсер);

3) ГАМҚ-рецепторларына әсер ететін заттар (ұйықтататын, тырысуға қарсы және паркинсонға қарсы заттар);

4) Анальгетикалық заттар (опиоидтық рецепторлар).

6 Тарау. Жалпы медиаторлық әсері дәрілер (дофаминді, серотонинді және пкринергиялық рецепторлар)

6.1. Дофаминергиялық дәрілер

ОЖЖ –дегі көптеген үдерістер дофаминергиялық жүйе қызметімен байланысты болады және олардың негізгі медиаторы дофамин болып келеді. Соңғы кездері дофаминдік рецепторлардың түрлі типтері теңдестірілген (D1-, D2-рецепторлары мен т.б.). Оларда дофаминдік рецепторлардың 5 тип түрлері бар: D1 — рецепторлар тобы (D1, D5 топшалары) және D2 –рецепторларының топтары (D2, D3, D4 топшалары). Аденилатциклаза белсенділігі мен циклдік АМФ түзілуі D1— рецепторлары арқылы жанамалы түрде өтеді, оның ынталандырушы әсері, бастаманы жасаушысы дофамин болып саналады. D2-рецепторлары үшін агонист болып дофамин табылады, сондай-ақ бромокриптин де талдамды агонист ретінде пайдаланылады.

Қазіргі уақытта барлық дофаминергиялық заттар агонисттер мен антагонисттерге бөлінеді. Дофаминдік рецепторлардың агонисттерін тура және тура емес деп бөледі.

Тура типтегі агонисттер дофаминдік рецепторлар: аминотетралин мен апоморфинмен бірлесе байланыс жасаумен қатар, α-адренорецепторларын ынталандырады, себебі дофаминнің өзі α – және β-адренорецепторларына қатысты белсенділігімен танылады.

Тура емес типтегі агонисттер гранулярлық және бейгранулярлық пулдардан (амфетамин, эфедрин т.б.) дофамин мен норадреналин босап шығуын қамтамасыз етеді, сонымен қатар дофаминнің (бензотропин т.б.) кері қармалып ұсталуын тежейді. Дофаминді рецепторлардың антагонисттерінің бірқатар қосылыстары нейролептиктер түрінде берілген, оған антипсихотикалық заттар: хлорпромазин, клозапин, галоперидол, сульпирид т.б. жатқызуға болады. Кейбір антагонисттер α-адренергиялық, холинергиялық, серотонинергиялық және гистаминдік рецепторларды да тежейді.

Орталық жүйке жүйесімен қатар дофамин рецепторлары бүйрек тамырларында, шеткері жүйке ұштарында (норадренергиялық) болатындығы анықталған. Бүйрек тамырларының дофаминдік рецепторлары жанама түрде вазодилятация тудырады.

Мұнымен қатар телімді дофаминергиялық нейрондар анықталған, олардың ынталынуы оң инотроптық әсер туғызады, сондай-ақ, олар бүйрек, тәждік, мидың тағы басқа тамырлардың кеңейуін тудырады.

D1-рецепторлар тобы (аденилатциклазаны белсендіріп, цАМФ мөлшерін жоғарылатады) негізінен постсинаптикалық тежелуді тудырады (басым түрде ОЖЖ).

D2-рецепторлар тобы (аденилатциклазаны күйзелтеді) пре- және постсинаптикалық тежелуді тудырады. Пресинаптикалық дофаминдік D2 – рецепторларының қозуы ОЖЖ мен шеткері жүйке жүйесінде медиаторлар бөлінуін күйзелтеді.

Дофаминергиялық заттар екі топқа бөлінеді:

1) дофаминмиметикалық немесе оларды агонисттер деп те атайды. Оларға жататыны тура дофаминомиметиктер (дофамин, апоморфин, бромокриптин) және тура емес дофаминомиметиктер (амантадин, селегилин).

2) дофаминді тежегіштер немесе антагонисттер (хлорпромазин, сульприд, метоклопрамид пен домперидон).

Сурет 6.1.1. Дофаминмиметикалық дәрілердің әсер ету механизмі

Допамин(Dopaminum) дофамин мен адренергиялық рецепторларды белсендіретін және едренергиялық заттар үшін тән бір қатар фармакологиялық сипатқа ие (тікелей емес адренергиялық әсері бар) кардиотоникалық зат. Дофаминнің әсерінен шеткері тамырлардың қарсы әрекеті жоғарылайды, систолалық артериалды қысым жоғарылайды; жүрек жиырылулары күшейеді, жүректің лақтырысы артады.

Қолдану көрсеткіштері мен мөлшерленуі.Түрлі этиологиядағы шоктар: кардиогенді, жарақатты, септикалық, операциядан кейінгі, гиповолемиялық ж.т.б., сонымен, әртүрлі патологияларда дамитын жедел жүрек-тамыр және бүйрек жеткіліксіздіктерінде гемодинамиканы жақсарту үшін, артериалдық гипотензия, интоксикациялар кезінде. Көк тамыр ішіне тамшылатып 0,5% ерітінді енгізіледі (араластыру үшін 5% глюкоза ерітіндісінің 125 мл немесе натрий хлоридінің изотониялық ерітіндісін пайдаланады) енгізу жылдамдығы минутына 2-10 тамшыдан, енгізуді гемодинамика мен ЭКГ бақылауында өткізеді.

Кері көрсеткіштері. Тахиаритмия мен феохромоцитомада, тиреотоксикоздарда, шеткері тамырлардың бітелу ауруларында, аталық безінің гипертрофиясы, бронх демікпесі мен жүктілік.

Жанама әсерлері.Лоқсу, құсу, шеткері тамырға тән вазоконструкция, артериалдық қысым төмендеуі немесе жоғарылауы, тахикардия, бас ауыруы, кеуде маңының ауырсынулары т.б.

Шығарылу түрі. 0,5 және 1% концентратты инфузиондық ерітіндідегі 5 мл ампулада; 2% ерітіндіні 10 мл мөлшерінде және 4% ерітіндіні 5 мл егуге арналған ампулаларда.

Рецепт үлгісі. Rp.: Sol. Dopamini 0,5% -2 ml

S. Араластыру үшін. Тамшылап енгізу үшін (минутына 2-10 тамшыдан).

Апоморфин (Apomorphinum) морфиннен алынған жартылай жасанды алкалоид, әлсіз ауыруды басатын белсенділікке ие, әрі тыныс алу орталығын күйзеліске ұшыратады, алайда оның сопақша мидың хеморецепторлық босату аймағына айқын ынталандырғыш әсері бар, осыған орай күшті құстыру әсерін білдіреді. Қазіргі уақытта апоморфин дофаминдік рецепторлардың телімді агонисті екені анықталды. Апоморфиннің дофаминдік рецепторларға әсері оның құстыру әсеріне де байланысты.

Қолдану көрсеткіштері мен мөлшерленуі.Асқазанда улы заттар мен сапасыз тағам өнімдерінің болуы кезде құстыратын зат ретінде, маскүнемдікте – кешенді терапия ретінде алкоголге деген құстыру шартты-рефлекторлық реакциясын тудыру үшін қолданады. Ересектерге тері астына 2-5 мг, балаларға 1-3 мг, маскүнемдік кезінде алкоголь қабылдаудан 3-4 минут бұрын 2-3 мг мөлшерінде күніне 1-2 рет береді.

Кері көрсеткіштері.Жүректің ауыр аурулары, атеросклероз, асқазан мен 12-елі ішектің ойық жара ауруы, өкпенің ашық туберкулезі, орталық жүйке жүйесінің мүшелік аурулары.

Жанама әсерлері.Коллапс, көрініс елестері, аллергиялық реакциялар.

Шығарылу түрі.1% ерітіндіні ампулада 1 мл-ден N.10 тері астына енгізу үшін.

Рецепт үлгісі. Rp.: Sol. Apomorphini hydrochloridi 1% — 1 ml

S. 1 мл тері астына күніне 1-2 реттен.

Бромокриптин (Bromocriptinum), парлодел. Бромокриптин қаракүйе эргокриптин жартылай алкалоидының синтетикалық туындысы. Препарат орталық жүйке жүйесіндегі дофаминдік рецепторлардың ынталандырғышына жатады. Бромкриптин бала емізетін аналарда сүт бөлінуін азайтады, аздап жатыр жиырылуын төмендетеді. Етеккірдің қалыпты келуін қалпына келтіреді. Ағзада өсу гормонының мөлшерін азайтады; сүт түзілуін реттейтін гормон мөлшерін азайтады, бүйрек үсті бездері қабатының қызметін реттейтін гормонды азайтады. Препарат паркинсонизм кезінде (бұлшықет дірілі, жоғарылаған бұлшықет тонусы, қозғалыс белсенділігінің төмендеуі), артериалдық қысымды, дене қызуын төмендетеді. Құстыру әсерін береді қозғалыс белсенділігін азайтады.

Қолдану көрсеткіштері мен мөлшерленуі.Акушерлікте препаратты босанғаннан кейінгі сүт секрециясын (лактация) төмендету үшін, галактореяда (сүттің патологиялық ағуында) қолданады. Гинекологияда аналық безі жасушаларының қызметінің бұзылуында, бедеулікте, гипофиздің лактогормонының шамадан тыс бөлінуіне байланысты етеккір циклі бұзылуында қолданылады. Неврологияда препаратты Паркинсон ауруы мен бірқатар осыған ұқсас жағдайларда қолданады. Эндокринологияда өсу гормонының көп болуынан байқалатын бас, аяқ-қол сүйектерінің тепе-теңді өспеуінде (акромегалиялар) қолданады. Бүйрек үсті бездерінің қабаттарынан көп мөлшерде гормондар бөлінуінде пайдаланады (Иценко-Кушинг ауруы). Препаратты тамақтану кезінде күніне 2 — 3 рет 0,5 — 1 таблеткадан сүт серециясы толығымен тоқтағанша, етеккір циклі қалпына келгенінше тағайындайды. Паркинсон ауруы кезінде күніне 4 рет қабылдауға 4 — 6 таблеткадан беріледі.

Кері көрсеткіштері. Психикалық ауруларда, шеткері тамырлардың зақымдануларында, жүректің ишемиялық ауруларында, аритмияларда, төменгі артериалдық қысымда қолдануға болмайды. Препаратты сондай-ақ жүктілік кезінде, емізу кезеңінде, асқазан-ішек торабы ауруларында және 15 жасқа дейінгі балаларға бермейді. Препаратты бала көтертпейтін ішке қабылдайтын дәрілермен қосып беруге болмайды.

Жанама әсерлері. Дұрыс таңдалған мөлшерлемеде препарат жақсы өткеріледі. Жекелеген жағдайларда бірінші күндері лоқсу, құсу, іш қатуы, мұрынның кілегейлі қабатының ісінуі байқалуы мүмкін. Бромкриптинді ұзақ мерзім қолдану кей кездеріартериалдық қысымның төмендеуіне, аритмияға, орталық жүйке жүйесінің қозуына, тоңғанда қол мен аяқ саусақтарының бозаруына әкеліп соғуы мүмкін.

Шығарылу түрі.5 мг N.30 капсулада және 10 мг N.20 капсулада; 2,5 мг N.30 таблеткада, 4 мг N.10 таблеткада және 10 мг N.30 таблетка түрінде.

Рецепт үлгісі. Rp.: Bromocriptini 0,005

S. 1 капсуладан күніне 2-3 реттен.

Хлорпромазин (Chlorpromazinum), аминазин, ларгактил, плегомазин. Хлорпромазин — нейролептиктердің негізгі түрі, фенотиазиндердің туындысы, ол антипсихикалық, тыныштандыратын, құсуға қарсы әсері бар және басқа ерекшеліктері оның орталық адренергиялық және дофаминергиялық рецепторларға тежеуші әсер етуімен байланысты. Мұнымен қатар ол наркоздық, ұйықтататын және орталық жүйке жүйесін күйзеліске ұшырататын бірқатар заттардың әсерін ықпалдайды.

Қолдану көрсеткіштері мен мөлшерленуі.Шизофрения мен психомоторлық қозу белгісі бар агрессия, гипожелікпелік, желікпелі жай-күй, жедел елестік және сандырақтау синдромын, деменция кезінде қозу күйін тудыратын жағдайлар, айқын мазасыздық, үрейлену күйіне ену кездерінде үздіксіз ауырсынуларда ауыруды басатын, ұзақ ұйқысыздық пен агрессия байқалуларында ұйықтататын заттармен қоса беру ұсынылған. Ішке 25 – 600 мг тәулігіне 3 – 4 рет қолданады; 25 – 150 мг-нан 600 мг-ға дейін бұлшық етке; 40% глюкоза ерітіндісіне 50 – 100 мг-нан 2 мл мөлшерлемеде көк тамырға егеді.

Кері көрсеткіштері.Бауыр, бүйрек зақымдануларында, қан түзу мүшелерінің бұзылыстарында, микседемада, ауыр депрессияларда, өршитін ми мен жұлынның жүйелік ауруларында, жүректің декомпенсациялық ақауларында, тромбоэмболиялық ауруда, жедел инфекциялық ауруларда, феохромоцитомада, аталық безінің гипертрофиясында, сонымен қатар, бронхоэктазды аурудың кеш сатысындағы науқастарға беруге болмайды. Кей кездері өт және несептас ауруларында, жедел циститте, ревматизм кезінде, ревмокардит, қояншық, қант диабеті (сусамыр) кездерінде де беруге тыйым салынады.

Читайте также:  Активаторы обратного захвата серотонина антидепрессанты нового поколения

Жанама әсерлері.Маужырау, әлсіздік, апатия, гипотермия, экстрапирамидтік бұзылыстар, ауыздың кебуі, іш қатулар, ауырсынып зәр бөлінуі, диплопия, аритмия, галактория, гинекомастия, етеккір циклінің бұзылуы, бедеулік, тері мен кілегейлі қабаттардағы аллергиялық көріністер, бет пен қол-аяқтың домбығып ісінуі, сондай-ақ терідегі фотосенсибилизация көріністері.

Шығарылу түрі. Балалар үшін 10 мг таблеткалар; 25, 50, 100 және 250 мг драже N.50, 100; 2,5% құтыдағы ерітінді түрінде 1, 2, 5 және 10 мл N.5, 10.

Рецепт үлгісі. Rp.: Dragee Chlorpromazini 0,025

S. Күніне 1-2 дражеден 4 рет.

Сульпирид(Sulpiridum), эглек, эгнонил. Сульпирид орталық жүйке жүйесіне «реттегіш» әсер беруімен сипатталатын препарат, ол орташа антипсихотикалық белсенділікке ие (дофаминдік рецепторларды тежеуіне байланысты) әлсіз депрессияға қарсы және ынталандырғыш әсерлері де білінеді.

Қолдану көрсеткіштері мен мөлшерленуі.Өзге нейролептиктермен, антидепрессантармен қиылыса отырып, әлсіздікте, тежелу көріністерінде, анергияда, соның ішінде елестік-сандырақтауда және аффективтік бұзылыстармен байқалатын бұзылыстарда, сонымен қатар маскүнемдік психоздар кезінде. Белсендіруші зат ретінде бәсең өрбитін шизофрения кезіндегі невротикалық бұзылулар кезінде қолданылады. Психоздар кезінде 0,8-1,6 г, ал невротикалық жағдайларда тәулігіне 0,4-0,6 г күннің бірінші жартысында 2-3 қабылданымда береді.

Кері көрсеткіштері.Феохромоцитоза науқастарындағы айқын артериалдық гипертензияда, психомоторлық қозуларда, емізу кездерінде қолдануға болмайды.

Жанама әсерлері.Экстрапирамидтік бұзылыстар, қозу, ұйқы бұзылуы, ортостатикалық гипотензия, ауыз кебуі, етеккір циклінің бұзылуы, потенцияның төмендеуі білінуі мүмкін.

Шығарылу түрі. 50 және 100 мг капсулалар N.10, 30 және 200 мг капсулалар N.10, 12; 50 және 200 мг таблеткалар N.10, 12, 30; 0,5% ерітіндіні 100 мл құтыларда ішіне енгізу үшін; 5% ерітіндіні құтыда 2 мл егу үшін.

Рецепт үлгісі. Rp.: Sol. Sulpiride 0,5% — 100 ml

D.S. 1 десерттік қасықтан күніне 2 – 3 рет.

Метоклопрамид(Metoclopramidum), церукал, реглан. Метоклопрамид дофаминдік (D2), сонымен қатар серотониндік (5-НТ3) телімді нейрорецепторлық тежегіш болып табылады. Құсуға қарсы әсерге ие, тыныштандырады және асқазан-ішек торабының қызметіне реттегіш әсерін тигізеді.

Қолдану көрсеткіштері мен мөлшерленуі.Лоқсу, құсу белгілері, диспепсиялық бұзылыстар, асқазан атониясы, асқазан мен 12-елі ішектің ойық жаралы ауруы, өтте тас болуы ауруы кезінде қолданылады. Ересектерге 5-10 мг, балаларға 2,5-5 мг тәулігіне 3 рет, ересектерге 10 мг, балаларға 5 мг бұлшық етіне енгізу үшін тағайындайды.

Кері көрсеткіштері.Асқазан-ішекқан кетулері, Паркинсон ауруы, қояншық. Глаукома, феохромоцитома, жүктілік (I үшайында), емшектік кезең.

Жанама әсерлері.Экстрапирамидалдық бұзылыстар, депрессия, ұйқышылдық, ауыздың кебуі, домбығып ісінулер, гиперпролактинемия, дисменорея.

Дата добавления: 2014-11-13 ; просмотров: 49 ; Нарушение авторских прав

источник

Чаще всего с серотонином связывают ощущение счастья, но это лишь небольшая часть функций, которые выполняет гормон в организме человека. Стойкий дефицит серотонина сразу дает о себе знать. Плохое настроение, апатия, нежелание общаться, отсутствие стремления к саморазвитию – эти признаки красноречиво указывают на недостаток биологически активного вещества.

Серотонин является гормоном и медиатором. Он воздействует на работу пищеварительной, кровеносной системы. Дыхание, устойчивость к аллергенам, внутриглазное давление, болевой порог – все эти состояния тоже происходят с участием серотонина. Эмоциональное состояние, сон, аппетит, внимание, память напрямую зависят от концентрации «гормона счастья».

Главной функцией активного вещества является влияние на психологические процессы человека, прежде всего – настроение. Не сам гормон приносит ощущение счастья, радости, удовольствия. Благодаря присутствию серотонина в организме, человек способен все это ощутить, почувствовать.

С помощью лабораторных анализов содержание серотонина в организме определяют крайне редко, только при наличии определенных показаний. На недостаток серотонина указывают определенные симптомы:

 • длительное пребывание в плохом настроении;
 • апатия без видимой причины;
 • упадок физических сил;
 • потеря интереса к роду деятельности, любимым занятиям;
 • навязчивые мысли о смерти;
 • тяга к алкоголю, табачным изделиям, наркотическим веществам;
 • повышенная чувствительность к боли;
 • расстройство сна, хроническая бессонница;
 • эмоциональная нестабильность;
 • быстрая потеря работоспособности;
 • рассеянное внимание.

Так как серотонин оказывает воздействие на многие органы и системы при его нехватке фиксируются нарушения в работе организма в виде:

 • самопроизвольно возникающих мышечных болей;
 • возникновения судорог в области нижней челюсти;
 • затяжных приступов мигрени;
 • дисфункции кишечника, вздутия, болей в животе;
 • проявления признаков ожирения.

Недостаточность гормона порождает у человека чувство тревоги, страха, паники. На этом фоне у него падает самооценка, человек теряет веру в себя, постоянно собой недоволен и начинает заниматься самобичеванием. У мужчин чрезмерная агрессия, импульсивность, раздражительность связаны с нехваткой серотонина.

Прежде чем начинать терапевтические мероприятия, чтобы повысить концентрацию серотонина, стоит отыскать основную причину, которая привела к снижению концентрации гормона. Существуют внешние причины, которые понижают уровень вещества.

Например, многолетними наблюдениями медиков, отмечено, что частые депрессии, которые диагностируются у жителей северных широт, связаны с малой продолжительностью светового дня. Тому подтверждением является реакция жителей других регионов, у которых осенью и зимой, учащаются случаи проявления депрессий.

Причинами низкого уровня гормона являются также серьезные заболевания:

 • болезнь Паркинсона;
 • синдром Дауна;
 • заболевания печени;
 • неэффективная терапия при врожденной фенилкетонурии;
 • тяжелые психические расстройства.

Низкий серотонин имеет внешние признаки. Если человек не в состоянии изменить свое психоэмоциональное состояние самостоятельно, существуют специальные медикаментозные средства. Механизм их действия направлен на повышение уровня серотонина в крови.

Прибегать к подобным средствам стоит только в случае медицинских показаний и при недостаточной эффективности принятых мер, которые запускают синтез этого вещества естественным путем. Есть смысл походить на сеансы психотерапевта.

Короткий световой день способен значительно понизить концентрацию «гормона счастья». Корректировка режима дня может спасти ситуацию. Для этого рекомендуется ранний подъем, до восхода солнца. Обязательным режимным моментом должны стать прогулки на свежем воздухе в светлое время суток в любое время года. Их минимальная продолжительность должна составлять 20-30 минут.

В 1970 Американский инженер Герб Керн (Herb Kern) заметил, когда бывает весна и лето он более счастлив и энергичный, чем зимой. К тому же в зиму он становится более ленивый и подвержен депрессии. Он предположил, что это связано с освещением. Создав светящую коробку, через некоторое время его состояние улучшилось. В 1982 прибор назвали в честь его сезонной эмоциональной болезни – SAD (Seasonal Affective Disorder). Прибор используют в Великобритании (5% населения) США, Швеции, Ирландии.

Стоит уделить внимание достаточному освещению в помещении. С этой целью нужно установить осветительные приборы, которые имитируют солнечный свет. В осенне-зимний период в пасмурную погоду нужно включать искусственное освещение. Людям, у которых выраженные симптомы пониженного серотонина, полезен солярий.


Положительное эмоциональное состояние и концентрация серотонина неразрывно связаны, этим фактом можно воспользоваться с целью повышения уровня гормона. При достаточном уровне серотонина человек весел, бодр и счастлив. С другой стороны, пребывая в бодром, приподнятом расположении духа, человек тем самым запускает синтез вещества.

При недостатке серотонина огромную пользу организму приносят занятия любимым делом, особенно при достижение результата. Они снимают тревожные состояния, апатию, улучшают эмоциональный настрой. С этой же целью хорошо иметь хобби, которое тоже принесет массу позитива. Выбор любимого занятия на досуге велик – от рукоделия до участия в волонтерском движении. Все зависит только от личных предпочтений.

В списке источников положительных эмоций физические упражнения, спортивные игры, даже утренняя гимнастика принесет положительные изменения.

В случае с гормонами принцип «чем больше, тем лучше» не работает. Избыток серотонина вызывает крайне опасное состояние, которое в медицине называется серотониновый синдром. Патологическое состояние повышенного уровня гормона чаще всего порождают антидепрессанты и другие лекарственные средства, которые активизируют синтез медиатора, а также наркотические вещества, неправильное сочетание медикаментов.

При переизбытке серотонина фиксируются психические нарушения (эйфория, галлюцинации), вегетативные (учащенное дыхание и пульс, повышение температуры тела), нервно-мышечные (дрожание рук, нарушение чувствительности).

Лечение серотонинового синдрома проводят только в стационаре. Терапевтические мероприятия разрабатываются применительно к конкретной ситуации с учетом индивидуальных особенностей пациента. Значительное увеличение концентрации гормона может стать угрозой для жизни человека.

Нехватка серотонина имеет целый ряд ярко выраженных проявлений. Длительное пребывание в плохом настроении на фоне дисфункций внутренних органов – серьезный повод для обращения за консультацией специалиста. В терапии нехватки серотонина приоритет стоит отдать естественным способам активизации выработку гормона. В тяжелых случаях необходимо пройти курс медикаментозного лечения, которое должен назначить врач.

источник

Серотонином называется гормон, который выполняет роль нейромедиатора, то есть посредника при передаче нервных импульсов в головном мозге, тем самым осуществляя воздействие на настроение и самочувствие человека. Избыток серотонина, называемый по-другому серотониновым синдромом, влияет на пациента не менее негативно, чем недостаток, а в некоторых случаях последствия такого нарушения могут быть непоправимыми. По этой причине важно вовремя распознать симптомы патологии, чтобы обратиться к врачу, который назначит лечение, позволяющее уменьшить концентрацию гормона до оптимального значения.

Серотонин называют «гормоном счастья», так как его безопасно высокая концентрация дарит человеку хорошее настроение и состояние, близкое к эйфории. Если уровень нейромедиатора снижается, человек чувствует себя подавленным, апатичным и уставшим, и при необходимости назначается курс лечения, повышающий уровень гормона в организме.

Главной причиной возникновения серотонинового синдрома является неправильная дозировка антидепрессантов ингибиторного типа, которые направлены на то, чтобы повышать уровень гормона. Эти лекарства задерживают серотонин в организме, контролируя его концентрацию. Особенно часто проблема возникает, если человек занимается самолечением или игнорирует рекомендации врача в надежде на то, что увеличенная доза препарата подарит стойкое и сильное ощущение счастья.

Кроме того, патологическое состояние может быть вызвано переходом с одного антидепрессанта на другой, особенно третьего поколения.

Также избыток нейромедиатора может возникать при передозировке наркотическими веществами. Стремясь повысить уровень гормонов удовольствия и прийти к состоянию эйфории, некоторые люди пробуют употреблять различные психотропные вещества. Однако помимо того, что к этому возникает пристрастие, и серотонин перестает вырабатываться без дополнительного стимулирования, нередко случаются передозировки. Они ведут не только к патологически высокому уровню гормона, но и к более серьезным последствиям.

Примечательно, что точное количество людей, которые страдают от избытка серотонина, неизвестно, в медицинской статистике присутствуют данные лишь о небольшой части таких пациентов. Это происходит, во-первых, потому что не все люди с таким состоянием обращаются к врачу, а во-вторых, потому что не все специалисты признают имеющуюся симптоматику поводом для постановки такого диагноза.

Серотониновый синдром – не слишком распространенный диагноз для современных людей, если не считать пациентов с наркотической зависимостью. Сложность диагностики патологии состоит в том, что лабораторные и инструментальные анализы не позволяют выявить каких-либо признаков, поэтому врачи полностью полагаются на те симптомы, которые описывает пациент.

В половине случаев изменения в состоянии появляются в течение первых часов после передозировки каким-либо препаратом или наркотическим веществом. В четверти случаев проявления можно заметить в течение первых суток, в стольких же случаях только на протяжении вторых суток. У пациентов пожилого возраста симптомы могут появиться только на третьи сутки после передозировки. При этом переизбыток гормона проявляет себя в виде психических, вегетативных и нервно-мышечных нарушений. Диагноз может быть поставлен, если имеются изменения во всех трех сферах.

Такое обширное влияние переизбытка серотонина на человеческий организм объясняется тем, что он участвует в процессе передачи нервных импульсов. Поэтому гормон влияет на эмоции, сексуальное влечение, аппетит, сон и терморегуляцию. Кроме того, он может оказывать влияние на работу желудочно-кишечного тракта, мышечную активность, тонус кровеносных сосудов и т. д. Закономерно, что изменение оптимального уровня гормона негативно действует на все перечисленные системы организма.

Поначалу человек ощущает именно изменения в психике, которые он может соотнести с действием принятых препаратов или психотропных веществ. Однако постепенно эти проявления начинают усиливаться, становятся более выраженными и вызывают дискомфорт и тревожные ощущения.

Наблюдается сильное эмоциональное возбуждение, которое может проявляться в чувстве эйфории и бесконтрольной сильной радости. На первый взгляд, такое изменение вряд ли можно назвать негативным проявлением, однако такое чувство является искусственным, и переизбыток в конечном итоге оказывается ничем не лучше недостатка. Любые изменения в окружающем мире сразу же отражаются на эмоциональном состоянии, человека буквально распирает от чувств, что выливается в непрерывный поток слов, не всегда связанных между собой. Постепенно положительные эмоции уступают, и их сменяют другие психические изменения, происходящие из-за повышения уровня серотонина.

Возникает неконтролируемая паника, тревога и страх. Человека пугают любые непонятные затуманенному сознанию вещи, возникает ощущение надвигающейся опасности и скорой смерти. Если такой приступ затягивается, могут возникнуть попытки навредить себе, чтобы избавиться от страха. Глядя на человека в таком состоянии можно сказать, что он «мечется», не находя себе места.

Наиболее ярко проявляют себя галлюцинации и бред. В зависимости от серьезности ситуации человеку могут мерещиться незначительные вещи или ему может казаться, что он находится в совершенно другом месте, а вокруг него происходит что-то непонятное. В таком состоянии пациент редко может контролировать себя, совершая необдуманные и необъяснимые поступки, в том числе он может навредить себе или окружающим.

Кроме того, могут иметь место различные нарушения сознания, то есть изменения затрагивают работу отделов головного мозга, как, например, при сотрясении. В связи с этим может происходить потеря сознания, дезориентация, абсолютное непонимание происходящего вокруг, ступор, то есть неспособность реагировать на внешние стимуляторы, сонливость. Среди более серьезных нарушений можно выделить кому, акинетический мутизм, при котором человек находится в сознании, но не реагирует на раздражители и не двигает конечностями, апаллический синдром (бодрствующая кома). Также может возникнуть вегетативное состояние, при котором организм будет поддерживать жизнь только благодаря сохранению способности поддержания артериального давления, дыхания и сердечной активности. Такие проявления возникают весьма редко, так как этому должны предшествовать постоянные передозировки лекарственными препаратами или наркотическими веществами, вызывающими повышенный уровень гормона серотонина.

Читайте также:  Агонисты дофамина и серотонина

Помимо эмоциональных потрясений и расстройств в сознании, пациент может ощущать явные нарушения в своем состоянии. Эти симптомы возникают вследствие изменений, происходящих с вегетативной нервной системой, которая регулирует деятельность внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических узлов. К вегетативным изменениям, возникающим вследствие повышения уровня гормона серотонина, можно отнести:

 • расстройство стула (диарея или запор);
 • тошнота, рвота;
 • вздутие живота (метеоризм);
 • расширение зрачков;
 • слезливость;
 • судороги;
 • расслабленность мышц;
 • повышение температуры тела вплоть до 42 градусов;
 • затруднение или учащение дыхания;
 • тремор (дрожание конечностей);
 • тахикардия (учащенное сердцебиение);
 • повышение артериального давления;
 • повышенное потоотделение;
 • сухость слизистых, в частности, в ротовой полости;
 • озноб или приливы жара;
 • нарушение координации;
 • онемение конечностей;
 • головные боли.

В целом такие симптомы могут наблюдаться при различных заболеваниях, и у пациента может не сразу возникнуть подозрение о переизбытке гормона из-за приема серотониновых антидепрессантов или психотропных веществ. Зачастую даже врачу удается установить истинную причину подобных нарушений только в результате изучения полной клинической картины с сопоставлением всех симптомов.

Чрезмерно высокий уровень гормона серотонина в организме может проявить себя и нейромышечных симптомах, начиная от легкого подергивания конечностей и заканчивая тяжелейшими припадками. Во время диагностики пациенты упоминают о следующих изменениях:

 • непроизвольные и неконтролируемые сокращения некоторых участков мускулатуры;
 • дрожание верхних или нижних конечностей;
 • дрожание глазных яблок (нистагма), непроизвольные движения глазами или их неконтролируемое закатывание поочередно вверх и вниз;
 • нарушение речевых способностей или полное их отсутствие;
 • судорожные выгибания тела;
 • двигательное возбуждение (акатизия);
 • эпилептические припадки.

Из всех перечисленных симптомов нарушений в психике, вегетативной нервной системе и нейромышечной системе у одного пациента может встречаться всего несколько совпадений. Главная опасность серотонинового синдрома состоит в том, что поначалу симптомы проявляются неярко, поэтому обращения к врачу не происходит. Однако постепенно, когда провоцирующий патологию фактор продолжает действовать на организм, пациент ощущает симптоматику все ярче, и может дойти до серьезных нарушений, в результате чего ему потребуется оперативная помощь.

Поскольку все симптомы наблюдаются в связи с повышенным уровнем серотонина, первое, что нужно сделать – это снизить его концентрацию в организме. На начальной стадии патологии для этого может быть достаточно всего лишь отменить прием препарата, вызывающего повышение уровня «гормона счастья», и организм самостоятельно справится с проблемой.

При серотониновом синдроме противопоказан прием адреноблокаторов, стимуляторов дофаминовых рецепторов, блокаторов кальциевых каналов и других подобных препаратов.

В запущенных ситуациях, когда наблюдаются ярко выраженные симптомы, помочь уменьшить концентрацию серотонина может только промывание желудка и применение лекарств, вызывающих снижение уровня токсических веществ в организме. Для избавления от симптоматики врачам нужно довести пациента до того состояния, когда его жизни не будет угрожать опасность. После этого применяются средства для нормализации сердцебиения и артериального давления, при повышенной температуре используют искусственную вентиляцию легких. Также может быть применен препарат, снижающий психоэмоциональное возбуждение и устраняющий эпилептический припадок, если это необходимо.

источник

Термин Серотонин, известный в народе как «гормон счастья» давно и прочно вошел в лексикон психологов и их клиентов. В большей степени клиентов – достаточно часто они приходят с уверенностью, что их состояние напрямую связано с пониженным содержанием этого вещества в организме. С выдержками из статей и энциклопедий и с вопросом: «Как этот легкоиспаряемый гормон вернуть законному владельцу?», но при этом не сдавать анализы и не пить антидепрессанты.

Растиражированная в СМИ ассоциативная связка «дефицит серотонина – депрессия» практически не оставляет вариантов для решения такой задачи, как улучшение состояния при депрессии без медикаментов. Когда нам преподавали клиническую психологию, то врач – психиатр, умудренный знаниями и опытом предостерегал нас от излишней самонадеянности в ведении таких клиентов.

«Если вы видите, что у клиента все симптомы депрессии – вы обязаны перенаправить его к психотерапевту или психиатру так как лишь психофармакологическая терапия позволяет достаточно быстро и эффективно изменить биохимию организма. Сколько бы вы не разговаривали, если человеку нужен дополнительный микрограмм серотонина каждый день, то и концентрируйтесь на этом вопросе. А поскольку рядовой психолог не имеет полномочий для назначения медикаментов , то подозрение на депрессию — веский повод честно признаться клиенту в своем бессилии что-либо сделать. Все ваше сопровождение в такой ситуации заключается в информировании клиента и его родственников (при необходимости) о важности диагностики у более узких специалистов – психотерапевтов и психиатров и снятия с себя ответственности за состояние клиента в случае отказа.»

Нам приводили неоспоримые доводы в виде таблиц о связи уровня серотонина у пациентов и выраженных клинических симптомах депресмии – от пониженного эмоционального фона до суицидальных попыток. Большинство антидепрессантов в современной фармакологии основано на обратном захвате серотонина – фактически это субстанции, удерживающие выработанный в организме серотонин.

Что тут скажешь: наука есть наука. Однако в последние годы «серотониновая эйфория» спала, так как широкой публике стали известны неутешительные результаты некоторых специальных исследований – не все так просто в нашем мозгу, как предполагали.

Так называемый «серотониновый синдром», возникающий при резком увеличении концентрации серотонина ранее был известен по большей части наркологам, так как являлся следствием приема наркотических «коктейлей». Для этого синдрома характерны такие симптомы как тревога, спутанность сознания, ажиотация, галлюцинации и ряд других. Все это приводит к неадекватному и часто суициадальному поведению. Но точно такое же действие оказывают и антидепрессанты, что стало доказанным фактом после судебных разбирательств по поводу самоубийств пациентов, принимающих регулярно флуоксетин (печально известный прозак).

Точно также был дискредитирован циталопрам – британские ученые обнаружили, что при рекомендованной дозе в 11 раз увеличивается риск умереть от внезапной остановке сердца. Были отозваны 12 млн рецептов, а препарат назван самым опасным из видов медикаментов от депрессии.

А весной этого года прозвучало сенсационное заявление профессора психиатрии Дэвида Хили . Он утверждает, что связь серотонина и депрессии всего лишь рекламный трюк, используемый производителями антидепрессантов.

До конца 80х мало кто говорил о том, что при депрессии мало серотонина. Тогда основной проблемой считались тревожные расстройства, и из лечение проводили с помощью транквилизаторов. Но транквилизаторы приводили к привыканию. Тогда производители «протолкнули» идею, что в основе всех расстройств лежит глубоко спрятанная депрессия.

На сегодняшний день не т однозначного ответа, что является первопричиной – то ли нехватка серотонина влечет за собой депрессию, то ли наоборот – депрессия вызывает понижение серотонина.

Во многих случаях серотонин оказывается в норме. Некоторые исследования говорят об обратной закономерности — уровень серотонина у депрессивных больных, не принимающих медикаментов, в 2 раза выше нормы, а у страдающих паническими расстройствами – в 4.

Кристофер Лоури пришёл к выводу, что для депрессии более характерен переизбыток серотонина в отдельных участках мозга, чем его недостаток в целом.

Изучая крыс, он обнаружил двухфазный серотониновый отклик – сначала выброс гормона провоцирует сильную тервожность и импульсивность, а второй выброс – приносит успокоение.. Предполагая схожие процессы в мозгу у человека, ученый пришел к выводу, что суициды при приеме антидепрессантов можно объяснить как раз импульсивностью первой фазы – прием лекарств начался, но облегчение еще не настало, а прилив серотонина наполняет его решимостью покончить с проблемами раз и навсегда.

Предполагают, что антидепрессанты нового поколения будут иметь точечное действие на определенные серотониновые рецепторы, дабы избегать подобных казусов.

Что же, зная все это, может сделать психолог и что можно рекомендовать клиенту при обращении с «серотониновой проблемой». Когда в ходе первичного разговора выяснилось, что психотравмирующих событий и хронических или острых заболеваний, приводящих к депрессивному состоянию, в его жизни нет, а все признаки депрессии «на лицо».

1. Собрать максимально полную информацию о состоянии клиента – это касается не только душевных проблем, но и всего организма в целом.

Серотонин – вещество многофункциональное, играющее огромное количество ролей в организме. И зная эти роли, можно без анализов сделать вывод о нарушении именно серотонинового обмена.

Например, при снижении серотонина повышается чувствительность болевой системы – даже незначительное раздражение отзывается сильной болью. Клиенты жалуются на острую реакцию на обычный уровень света и шума и головную боль вследствии них. Отказываются от секса на фоне сильных болевых ощущений при привычных действиях, которых не отмечалось раньше.

Серотонин регулирует свертываемость крови – при его понижении даже мелкие царапины долго кровоточат.

Большая часть серотонина образуется в кишечнике – этот гормон регулирует перельстатику кишечника и секреторную активность, является фактором роста для симбиотических микроорганизмов, живущих в толстом кишечнике. При дисбактериозе и других заболеваниях толстого кишечника секреция серотонина резко снижается. Может наблюдаться кишечная непроходимость, склонность к запорам. Тогда как хронические физиологические ( не связанные с вирусными и бактериальными заболеваниями) поносы могут свидетельствовать о повышенной секреции серотонина.

Понижение уровня ведет к формированию навязчивых расстройств и тяжелых форм мигрени, хронических гастритов и язв немикробной природы, а избыток гормона действует угнетающе на функции половой системы и тд

2. Изучить обычный рацион клиента и рассказать о необходимых продуктах.

Для естественного синтеза серотонина необходимо наличие следующих веществ:

— аминокислота триптофан (содержится в молочных продуктах, особенно сыре, рыбе, яйцах, мясе, финиках, сливах, инжифе, томатах,сое, черном шоколаде, ананасах, буром рисе) – именно из этой аминокислоты в мозге синтезируется серотонин;

— глюкоза – она стимулирует выход в кровь инсулина, который «изгоняет» другие аминокислоты из крови в клеточные депо и освобождает дорогу триптофану для прохождения через гематоэнцефалический барьер головного мозга. За счет этого механизма формируется привычка заедать стресс сладким и сладкое в общем повышает наше настроение.

— ионы железа – участвуют в синтезе серотонина – содержатся в моллюсках, патоке, печени, почках, сердце, морской капусте, яичком белке, грибах, пшеничных отрубях. Витамин С и витамин B12 улучшают усвоение железа из продуктов

— птеридин – также участвует в синтезе – является одним из трех компонентов фолиевой кислоты (витамин B9) –содержится в листовых зеленых овощах и травах, свекле, горохе огурцах, томатах, тыкве, моркови, апельсинах, абрикосах. Витамин B9 быстро разрушается на солнечном свету и при приготовлении пищи, при долгом хранении продуктов в холодильнике.

3. Изучить режим и моцион клиента

Режим сна и бодрствования. Серотонин является предшественником мелатонина, который вырабатывается ночью в полной темноте. Мелатонин способствует омоложению организма, профилактике онкологических заболеваний, улучшению умственных способностей. Но при спутанном режиме (ночная работа в электрическом свете, длительный сон в дневное время ) — ведет к дисбалансу серотонина, так как он не успевает синтезироваться в дневное время и не преобразуется вовремя в мелатонин.

Солнечный свет способствует выработке серотонина. Точный механизм пока неизвестен, но есть исследования, говорящие о том, что несколько часов проведенных на солнце повышают уровень серотонина в крови, а естественный уровень серотонина летом выше, чем в зимний сезон. Дневные прогулки, солнечные ванны, улучшение соляризации помещения – вот так можно увеличить количество солнечного света.

При физических нагрузках естественным образом выводятся аминокислоты из крови, давая возможность триптофану попасть места синтеза серотонина. Однако здесь надо знать меру – занятия должны быть комфортны и приятны, а не доводить до изнеможения. Простая зарядка, прогулка спокойным шагом, обеденная разминка – все это способствует синтезу

Массаж – несколько исследований показали, что массаж уменьшает количество гормона стресса кортизола, и увеличивает количество серотонина и дофамина. Поэтому курс массажа будет дополнительным стимулом для серотонина

Хронические стрессы негативно влияют на способность организма синтезировать большинство горомонов и серотонина в том числе. Поэтому занятия релаксационными видами деятельности очень желательны для таких клиентов – йога, медитации, дызательные техники, самовыражение творчеством, пилатес, плавные танцы

Создание позитивных ситуаций – встречи с приятными людьми, посещение выставок и путешествия, изучение благополучного опыта детства, наблюдение за красивыми вещами и природой, общение с детьми и животными. – все это создает душевный подъем

4. Употребление депрессантов

Алкоголь в небольших количествах действует по принципу антидепрессанта – он блокирует расщепление серотонина – с этим связана эйфория и приподнятое настроение. Однако в перспективе алкоголь является сильным депрессантом и антагонистом серотонина, что связано с токсикацией организма в целом и подавлении функций мозга. С этим эффектом связан абстинентный синдром( похмелье) – во время приема алкоголя чувствуется подъем настроения, а при его отсутствии подавленность, тоска, так как серотониновый синтез нарушается, и мозг не может восстановить уровень. Со временем и прием алкоголя уже не доставляет удовольствия, так как ресурсы организма истощаются полностью.

Кофе –депрессант. Повышение тонуса, энергичность под действием кофеина сменяется раздражительностью, чувством усталости, так как во время действия тонизирующих веществ расщепление серотонина идет быстрее. Для достижения того же эффекта требуется все большая доза, не приносящая былого удовольствия. В результате получается кофеиновая зависимость.

Читайте также:  95 серотонина гормон счастья находится в кишечнике

Шоколад в больших количествах – аналогично кофеину и алкоголю – эйфория сменяется зависимостью.

Все наркотические вещества (и табак в том числе) – депрессанты.

Таким образом, следует рекомендовать отказ от всех перечисленных веществ.

5. Разъяснить клиенту, какие именно симптомы могут быть связаны с уровнем серотонина в его случае и порекомендовать обращение к терапевту для прохождения обследования по этому поводу.

Если за 1-2 недели некоторые из этих шагов привели к субъективному улучшению состояния – например, изменив свой рацион, клиент отметил улучшение общего фона, оптимистичный настрой, изменение жизненного ритма и тд – то можно говорить о том, что это состояние не является тяжелым и возможно сопровождение в рамках психологического консультирования.

Если все предложенные способы не вызвали улучшения или клиент отказывается от выполнения данных рекомендаций, при стабильно плохом состоянии – то мудрым будет перенаправить данного клиента к психотерапевту или психиатру для углубленной диагностики и дальнейшего лечения, Это граница профессиональных возможностей психолога, так как назначить соответствующие обследования и необходимые медикаменты психолог не может.

источник

Серотонин: что это за гормон, где и как вырабатывается, причин нехватки гормона и как повысить его уровень в организме

В процессе жизни у каждого человека наступают моменты, когда он перестает испытывать эйфорию, счастье, радость, хорошее настроение. Исчезает уверенность, что все получится. Постепенно жизнь окрашивается в черные краски и в таком состоянии, человек находится не один день и даже месяц.

Особенно этим страдают люди в осеннее – зимний период, когда за окном пасмурно и тоскливо. Когда погода долго не радует солнечными днями, человеком начинают овладевать депрессия, апатия, упадническое настроение. В конечном итоге это может довести до суицидального состояния. Во избежание таких нежелательных последствий, в человеческом организме вырабатывается гормон серотонин.

Что такое серотонин? Это гормон, который позволяет ощутить всю радость жизни, он вызывает у людей хорошее настроение. Благодаря ему ощущается легкость и уверенность в завтрашнем дне. Человека покидают такие неприятные чувства как:

 • депрессия;
 • усталость;
 • беспокойство;
 • плаксивость;
 • раздражительность;
 • состояние безысходности.

Молекулы серотонина 5-НТ (условное название в научном мире) в человеческом организме располагаются в центральной, мышечной, нервной системе, в надпочечниках и в крови.

Серотонин вырабатывается слизистой оболочкой кишечника, это 95%, оставшиеся 5%, вырабатывает эпифиз. Физическое воздействие серотонина проявляется от того, на какой именно рецептор идет действие гормона счастья. В человеческом организме имеется несколько хранилищ для серотонина, это в первую очередь слизистые оболочки желудочно – кишечного тракта, тромбоциты, средний мозг.

Гормон счастья немаловажную роль играет в свертывании крови, он повышает активность тромбоцитов и склонность их к образованию тромбов. Кроме этого серотонин имеется в матке. Этот гормон, играет большую роль в сокращении матки и маточных труб. Количество серотонина значительно возрастает за пару часов до родов.

Серотонин вырабатывается в момент экстаза, уровень гормона значительно возвышается в период эйфории и сильно понижается во время депрессивного состояния.

Гормон серотонин воздействует на организм человека, благодаря не одному ряду факторов:

 • достаточного количества триптофана (аминокислота, которая образует серотонин);
 • потребление белковой пищи;
 • как можно больше дневного света;
 • подвижной активности;
 • полноценного отдыха ночью.

Все перечисленные факторы влияют на выработку этого гормона в организме человека. Формула серотонина, достаточно проста N2OC10H12, её даже используют модники в качестве татуировки. Для них она – символ счастья, приподнятого настроения, боевого духа, эйфории. Человек ощущает себя счастливым по – настоящему только при определенном количестве серотонина в организме.

Этот гормон имеет следующие функции:

 • восстанавливает память, внимание и восприятие жизни;
 • увеличивает физическую подвижность;
 • при определенном количестве этого вещества уменьшается болевой порог;
 • поддерживает в норме либидо и репродуктивную деятельность организма;
 • обеспечивает полноценный отдых;
 • положительно воздействует на перистальтику кишечника;
 • ведет активную борьбу с воспалениями и аллергическими реакциями;
 • ускоряется свертываемость крови;
 • принимает участие в родовой деятельности организма;
 • меняется восприятие жизни;
 • обеспечивает большее количество положительных эмоций.

Серотонин вырабатывается в организме и это благотворно воздействует на секрецию гормонов гипофиза. Недостаток серотонина в организме людей способствует развитию следующих симптомов:

 • депрессии;
 • подверженности к стрессам;
 • состоянию постоянной удрученности;
 • общему ухудшению здоровья;
 • понижению иммунитета;
 • хроническим бессонницам и нарушению ночного отдыха;
 • появляются энурез, диатез;
 • шизофрения и другие психические отклонения от нормы;
 • головные боли;
 • у беременных женщин обостряется токсикоз;
 • увеличивается аппетит либо теряется вовсе;
 • появляется пристрастия к алкогольным напиткам;
 • резко ухудшается память.

Также, дефицит серотонина в организме провоцирует:

 • на достаточно большой промежуток времени плохое настроение;
 • апатия, без каких – либо видимых причин;
 • упадок сил;
 • потеря всяческого интереса к делам, которые раньше приносили удовольствие;
 • мысли о смерти;
 • пристрастия к табакокурению и наркотическому воздействию;
 • рассеянность во внимании;
 • слишком быстрая потеря работоспособности;
 • самопроизвольное возникновение мышечных болей;
 • длительные приступы мигрени;
 • нарушение функции в работе кишечника;
 • возникновение первых симптомов ожирения;
 • самобичевание, паника, страх, импульсивность, сильная агрессия.

Перед тем как начинать прием медикаментов, следует найти главную причину, которая спровоцировала вышеперечисленные симптомы. На это могут воздействовать и такие заболевания как:

 • идиопатический синдром паркинсонизма;
 • синдром Дауна;
 • болезни печени;
 • психические расстройства и другие заболевания.

Сератонин вырабатывается благодаря таким продуктам питания как:

 • горох;
 • гречка;
 • фасоль;
 • сыр твердых сортов;
 • злаки;
 • грибы вешенки;
 • бананы;
 • зелень, салат листовой;
 • черный шоколад, горький;
 • финики, курага, изюм;
 • пророщенная пшеница;
 • картофель;
 • морепродукты;
 • отруби;
 • бобовые;
 • пивные дрожжи;
 • пастернак;
 • нежирных сортов мясо;
 • творог (жирный, нежирный, обезжиренный);
 • соевые продукты питания;
 • натуральный кофе (2 чашки в день);
 • печень индейки;
 • дрожжи;
 • овсянка.

Повысить уровень серотонина в организме можно и другим путем, принимая таблетки, в составе которых имеется искусственный серотонин. Положительное воздействие от приема таблеток, больные ощущают мгновенно, что в свою очередь дает им прилив энергии, поднимается настроение, идет эффективная борьба со стрессовыми ситуациями, преодолевается депрессия. Эти медикаменты не вызывают нарушения в работе внутренних органов. Принимать серотонин в таблетках, надо уже на самый крайний случай, когда организм человека сигнализирует о таких неприятных проявлениях как: снижения сексуального желания, скованность и другие нежелательные последствия.

Серотонин в таблетках следует принимать только по назначению лечащего врача.

Среди препаратов стоит отметить следующие:

 • Реглюкол -1095 рублей – в сочетании с питанием и физическими нагрузками позволяет нормализовать у больных уровень сахара в крови, помогает контролировать массу тела и улучшает общее самочувствие;
 • Демитиламиноэтанол – 980 рублей – тонизирует работу мозга и улучшает состояние кожи;
 • 7-Keto-DHEA – 2737 рублей – влияет на восстановление баланса гормонов и эффективен для понижения веса;
 • L – Тирозин (Брейн Бустер) – 1127 рублей – восстанавливает работу щитовидной железы;
 • L- Фенилаланин (Реворд) – 1540 рублей;
 • Серотонин 5 гидрокситриптофан – 1817 рублей. Этот антидепрессант способствует восстановлению необходимой концентрации гормона счастья. В нервной системе гормон принимает участие в передаче сигналов, которые влияют на: настроение, сон, пробуждение, сердечно – сосудистую систему. Воздействует на организм человека как нелекарственный антидепрессант.

Серотонин 5 гидрокситриптофан назначают в профилактических целях для больных страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью. Этот антидепрессант уменьшает аппетит, тем людям, кто страдает от переедания в дневное и ночное время суток. Он показан к приёму людям, которые страдают от следующих недугов:

 • депрессивное состояние;
 • нарушение ночного сна, либо полное его отсутствие;
 • фобии;
 • сильное переутомление;
 • мигрени;
 • состояние тревожности и нервозности;
 • состояние агрессивности, раздражительности и т.д.;
 • снижение чувства голода;
 • применение в комплексном лечении больных от алкогольной и наркотической зависимости, этот антидепрессант эффективный в профилактических целях привыкания к вредоносным веществам;
 • влияет на поддержку оптимального содержания гормона «серотонин» и естественным образом регулирует содержание его в крови;
 • применим для поддержки сердечно-сосудистой системы организма;
 • способствует регулированию температуры тела;
 • влияет на поддержание функции и правильной работы мочеполовой системы, желудочно – кишечного и респираторного тракта и т.д.;
 • этот антидепрессант источник для синтезирования мелатонина.

Противопоказан Серотонин 5 гидрокситриптофан:

 • беременным женщинам;
 • кормящим матерям;
 • при шизофрении;
 • при индивидуальной непереносимости компонентов, не принимать с ингибиторами.

Существуют также другие лекарства

Все вышеперечисленные таблетки имеют и побочные эффекты на организм человека, а именно:

 • головокружение;
 • головные боли;
 • нарушение в деятельности пищеварительного тракта и сна;
 • почечная недостаточность.

Еще существует такой термин, как обратный захват серотонина. Для поднятия гормона счастья используют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Принцип воздействия на организм заключается в следующем, этот препарат блокирует обратный захват гормона в области, где происходит контакт нервных клеток. В итоге у больного значительно улучшается психическое и нервное состояние.

Селективные ингибиторы являются самыми безопасными для человека антидепрессантами, хотя они имеют побочные действия в частности:

 • бессонница;
 • диарея;
 • головная боль;
 • повышенная эмоциональная возбудимость.

Больные проходят курс лечения такими антидепрессантами приблизительно один месяц. Препараты СИОЗ (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) надо принимать, перорально не разжевывая. Для более лучшего усвоения препарата желудком. Медикаменты надо запивать достаточным количеством жидкости. Резкое прекращение приёма препарата не рекомендуется, здесь надо постепенно понижать дозировку, иначе это может привести к рецидиву.

В том случае когда уровень серотонина не связан с психическими отклонениями, здесь более эффективно помогут не медикаментозные способы выработки гормона. Лекарства, которые имеют влияния на серотонин, нельзя принимать женщинам в период беременности и лактации. Это противопоказание связано с тем, что медикаменты не прошли должных исследований и неизвестно как это скажется на новорожденном. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина имеют такие же противопоказания, к применению как и другие препараты, а именно:

 • индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарства;
 • дисфункция почек;
 • завышенное артериальное давление;
 • бронхиальная астма;
 • острый тромбоз;
 • состояние кода повышена свертываемость крови.

Повысить уровень в организме гормона счастья, можно как самостоятельно, употребляя определенные продукты питания, так и обратившись за помощью к соответствующим специалистам, в том случае если самостоятельно не получается.

Гормон счастья серотонин можно повысить благодаря занятиям йогой, аутотренингом, медитациям, арт–терапиям, дыхательным упражнениям.

Повысить уровень серотонина в организме помогут положительные воспоминания, физическая активность (физкультура), как можно больше солнечного света и прогулки на свежем воздухе. Выработать гормон помогут банные процедуры, финская сауна.

Серотонин в организме вырабатывается благодаря отварам шиповника с медом, липового чая, чая из зверобоя. Из экстракта зверобоя выпускается препарат «Негрустин».

Такие люди умеют преодолевать негатив, не опуская себя до депрессивных состояний. Этой категории людей, уже не надо задумываться о том, как повысить уровень серотонина в организме. Только тем, кто окончательно разочаровался в жизни, когда человек затрудняется найти положительные моменты в жизни, именно в этот период начинается самобичевание, одолевают мысли о смерти и попытки к суициду. Именно в таких случаях срочно требуется повысить уровень серотонина в организме.

Вышеперечисленные способы значительно повышают уровень гормона в организме.

Многие люди даже не догадываются, что серотонин вырабатывается благодаря таким элементарным вещам как физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и позитивное отношение к жизни, это и есть важные составляющие для хорошего самочувствия.

Анализ на серотонин назначают сдавать пациентам, при диагностировании у них онкологических опухолей связанных с брюшной полостью на ранних её проявлениях, острой формы непроходимости кишечника, лейкоза. Такая процедура как анализ на серотонин, не входит в список известных многим больничных процедур, поэтому его проводят в больших лабораториях. Биологическим материалом для этого анализа служит проба крови, которую берут у больного с локтевой вены. Перед сдачей анализа на серотонин, больному надо подготовиться и соблюдать определенные правила, а именно:

 • анализ берут у пациента на голодный желудок;
 • за сутки больной должен исключить из рациона питания такие продукты как алкогольные напитки, кофе, чай, ананасы, бананы;
 • за две недели до взятия анализа, пациент обязан, либо закончить приём препаратов, либо приостановить его (такое распространяется на все виды лекарств без каких – либо исключений);
 • перед тем как сдавать анализ, больному, следует какое – то время (приблизительно 30 минут) посидеть в расслабленном состоянии, чтобы нормализовался эмоциональный фон человека.

Для женщин, это особенно важно повысить уровень этого гормона, поскольку именно они, в этом плане достаточно плаксивы, часто испытывают чувство тревоги и плохого настроения.

Переизбыток серотонина в человеческом организме, вызывает у людей очень опасное состояние – серотониновый синдром. Это патология связанна с повышенным уровнем серотонина. Серотониновый синдром происходит от приема антидепрессантов и других медикаментов, а также наркотических веществ и неправильного сочетания лекарственных препаратов. В случае переизбытка у больных наблюдаются психические отклонения такие как:

 • эйфория;
 • учащенное дыхание и пульс;
 • повышение температуры тела.

Вылечить данную проблему возможно только в стационаре. Терапевтические мероприятия для пациентов разрабатываются с учетом всех индивидуальных особенностей человека. Если концентрация гормона превышает допустимые нормы, это может стать угрозой для жизни.

Нормой содержания гормона счастья в организме, считается 50-220 нг/мл. В случае если показатели слишком завышены, то это свидетельствует о карциноидной опухоли в области желудочно – кишечного тракта, атипичные карциноидные опухоли. Если у пациента незначительное повышение серотонина, то это может свидетельствовать, о непроходимости кишечника, фиброзно–кистозном образовании в районе желудочно–кишечного тракта. Информация о повышении уровня гормона в крови пациента, позволит врачам установить более точный диагноз.

В завершении можно сказать, что повысить уровень гормона имеется возможным, как в домашних условиях, прибегая к продуктам питания, медитации, йоге, физическим нагрузкам, так и воспользоваться рекомендациями психологов и пройти курс лечения принимая серотонин в таблетках.

источник